Categorii Oferte Cat Hotel Cat Grooming Dog Grooming Ajutor

Termeni si conditii

Vizitarea de către dumneavoastră a acestui site este echivalentă cu acceptarea următorilor termeni:

Datele noastre

Nume : CATSHOP STORE & SERVICES SRL

Adresa : Bd. Drumul Taberei, Nr. 1, Ap. 1, Sect. 6, Bucuresti

Cui: RO37309812

Nr. înregistrare Reg Com.: J40/4410/2017

Utilizarea site-ului

CATSHOP STORE & SERVICES SRL nu este responsabilă pentru deteriorări ale sistemelor de calcul sau ale altor echipamente cauzate de navigarea pe acest site. Toate informaţiile din acest site sunt prezentate sub rezerva erorilor de culegere sau de programare. CATSHOP STORE & SERVICES SRL îşi rezervă dreptul de a efectua orice modificare a acestui site, de orice natură (inclusiv preţurile produselor și taxele de expediere), fără o notificare prealabilă.

Definire termeni:

Cumparator  – persoana fizica sau juridica care plaseaza o comanda in site.

Vânzator – societatea CATSHOP STORE & SERVICES SRL, având sediul social la adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 1, Ap.1, Sector 6, Bucuresti, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/4410/2017, C.U.I. RO37309812, e-mail contact@catshop.ro, nr. de telefon 0770508274.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre vânzator cumparatorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre vânzator si cumparator, prin care vânzatorul este de acord sa livreze bunurile si cumparatorul este de acord sa primeasca aceste bunuri si sa faca plata acestora.

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre vânzator si cumparator, fara prezenta fizica simultana a vânzatorului si a cumparatorului.

Informatii generale, plasarea si acceptarea comenzii

Prin efectuarea unei comenzi pe site, cumparatorul este de acord cu o forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vanzatorul isi deruleaza activitatea.
Notificarea primita de catre cumparator prin e-mail cu privire la primirea comenzii din partea cumparatorului are rol de informare si nu presupune acceptarea comenzii.
Contractul se considera incheiat intre vanzator si cumparator in momentul confirmarii, pe un suport durabil, de catre vanzator a acceptarii comenzii transmise de cumparator. O comanda neconfirmata nu va avea valoare contractuala intre parti.
Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului au caracter informativ si pot fi modificate de catre vanzator, fara o anuntare prealabila. Modificarile intervenite nu vor avea efect retroactiv si se vor aplica exclusiv pentru comenzile plasate ulterior intervenirii lor.
Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
Vor fi excluse de pe site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat.

Modalitatea de plata

Pentru comenzile efectuate pe site-ul www.catshop.ro puteti plati prin trei modalitati:
-Plata la livrare
-Plata cu cardul bancar
-Transfer bancar

Plata la livrare

Comanda se achita curierului sau reprezentantului vanzatorului in momentul livrarii coletului prin plata ramburs.

Plata cu cardul bancar prin intermediul MobilPay

In cazul in care ati ales metoda de plata cu ajutorul cardului bancar, este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra, pe o pagina securizata.
Pentru platile cu carduri de debit/credit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si Mastercard/Maestro) este folosit sistemul „3-D Secure” elaborat de aceste organizatii. Sistemul asigura tranzactiilor online acelasi nivel de securitate ca celor realizate prin bancomat sau in mediul fizic, in fata comerciantului.

Transfer bancar
Transferul se va efectua conform facturii pe care o veti primi pe adresa de e-mail. Originalul facturii se va afla in colet. Comanda va fi procesata dupa ce vom avea confirmarea platii pe e-mail sau printr-un apel la numarul de telefon: 0770508274.Plata va trebui efectuata in maximum doua zile lucratoare. In caz contrar, vom anula comanda, considerand in mod automat ca cel care a facut cererea de livrare nu mai doreste sa primeasca produsele.
*Toate produsele afisate pe site includ TVA!

Cesionarea si subcontractarea

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

Dreptul de proprietate intelectuala si industriala de autor (DPI)

Numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea CATSHOP STORE & SERVICES SRL., aceste informatii nu pot fi transmise sau copiate fara acordul scris al proprietarului. Nerespectarea acestor conditii se pedepseste conform legii in vigoare.
Daca prin continutul site-ului catshop.ro se incalca drepturi de proprietate intelectuala, va rugam sa ne raportati eventualele situatii la adresa: contact@catshop.ro.

Informatiile de pe site

Imaginile de pe site au caracter informativ si pot diferi din cauza diferentelor care pot sa apara intre poze si realitate.
catshop.ro pune in mod clar şi inteligibil la dispozitia consumatorul urmatoarele informaţii:
-principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor vandute;
– toate datele despre companie ( denumire societate, adresa, telefon etc)
– preţul total al produselor si toate costurile suplimentare de transport, de livrare.
– modalitatile de plata, livrare, executare si data de livrare
-informatii privind dreptul de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, in conformitate legislatia in vigoare, precum şi formularul tipizat de retragere.
catshop.ro isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informatie de pe site.
catshop.ro nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii site-ului.

Conditii de Plata

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in comanda. Vanzatorul va emite catre cumparator o factura pentru bunurile si serviciile livrate, obligatia cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.


Procedura de conciliere

In cazul in care o persoana are o nemultumire se poate adresa in scris la adresa de e-mail: sesizari@catshop.ro.
Sesizarile pentru cazurile care impun conciliere pot fi facute de orice persoana care se considera nedreptatita.
In urma primirii unei situatii, membrii conducerii vor analiza fapta si vor cere nota justificativa de la angajati.
Dupa primirea unei reclamatii, se intocmeste un raport asupra cazului si se inainteaza catre conducere, care va adopta o decizie asupra cazului. Aceasta decizie va fi transmisa catre client in maxim 30 de zile calendaristice de la data sesizarii.
Intreaga procedura de conciliere, pana la finalizare este confidenţiala.
In cazul in care se ajunge la conciliere cazul se considera inchis.

Date personale, confidențialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor, datele şi informaţiile pe care ni le furnizaţi prin vizitarea acestui site şi efectuarea de comenzi online vor fi folosite de CATSHOP STORE & SERVICES SRL doar pentru a vă expedia produsele comandate şi pentru activitatea internă a societății (gestiune comenzi, trimiterea de newslettere dacă v-ați exprimat acordul în acest sens, analize economice, statistici etc.). Datele dumneavoastră nu vor fi făcute publice pe site-ul societății sau pe materiale publicitare și nu vor fi transmise, nici măcar parţial, altor firme sau persoane fizice, cu exceptia celor care sunt implicate in procesarea si livrarea comenzilor. Datele pot fi furnizate doar autorităților statului, în urma unor solicitări legale justificate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mai sus, in atentia CATSHOP STORE & SERVICES SRL, sau la adresa de mail contact@catshop.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Drepturile consumatorului

Vânzatorul este raspunzator faţa de consumator pentru orice lipsa a conformitaţii existenta la momentul când au fost livrate produsele. 

În cazul lipsei conformitaţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzatorului sa i se aduca produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs.

În cazul lipsei conformitaţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzatorului in primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu excepţia situaţiei in care masura este imposibila sau disproporţionata.  O masura reparatorie va fi considerata ca disproporţionata, daca ea impune vânzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparaţie cu cealalta masura reparatorie, luându-se in considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanţa lipsei de conformitate;

c) daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru consumator.

O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vânzatorul nu poate asigura produse identice pentru inlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vânzator şi consumator, şi fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se in considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depaşi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunoştinţa vânzatorului lipsa de conformitate a produsului.


 Noţiunea fara plata, se refera la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate şi ambalare. 

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a preţului sau rezoluţiunea contractului in oricare dintre urmatoarele cazuri: a) daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului; b) daca vânzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila; c) daca vânzatorul nu a luat masura reparatorie, fara inconveniente semnificative pentru consumator.

Consumatorul nu este indreptaţit sa solicite rezoluţiunea contractului, daca lipsa conformitaţii este minora.

Transferul proprietatii

Proprietatea asupra bunurilor si serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul vanzatorului).
In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre vanzator sa permita cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

Garanții

CATSHOP STORE & SERVICES SRL garantează expedierea produselor comandate în perfectă stare, ambalate corespunzător pentru a nu fi deteriorate în timpul transportului. Dacă, în mod excepţional, descoperiţi produse cu defecte de fabricaţie sau diferente fata de comanda, CATSHOP STORE & SERVICES SRL va înlocui gratuit produsele necorespunzătoare. CATSHOP STORE & SERVICES SRL nu-şi poate asuma răspunderea pentru deteriorări ale produselor cauzate de evenimente survenite după livrarea comenzilor în bune condiții: depozitare în condiţii improprii, manipulare defectuoasă, inundaţii, incendii, acte de vandalism etc.

Reclamaţii

Oricare ar fi reclamaţia (problemele apărute precum şi sugestiile de îmbunătăţire a activităţii), o puteti adresa la: contact@catshop.ro.

Fiecare informaţie de la dumneavoastră ne poate îmbunătăţi activitatea. Cu fiecare problemă rezolvată, serviciile noastre vor deveni mai bune.

Orice dispută apărută între CATSHOP STORE & SERVICES SRL și clienții săi va fi rezolvată pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale în vigoare și soluționarea disputelor se va face prin apel la instanțele judecătorești competente din România.

Pozele şi descrierile obiectelor de pe site sunt exemplificative dar pot apărea unele discordanţe.

Tarifele şi livarea

Preturile de pe www.catshop.ro sunt finale, dar nu includ cheltuielile de livrare sau alte cheltuieli, dacă nu se specifică altfel în mod special pe website. Costurile privind livrarea sau/și alte costuri ale serviciilor sunt mentionate în momentul finalizării solicitării comenzii și vor fi precizate și în momentul confirmării comenzii de către www.catshop.ro.

Livrarea se va realiza:

a) prin curier rapid

b) prin poșta română

c) predare personală în București.

Livrarea prin curier (doar pe teritoriul Romaniei) este GRATUITĂ pentru comenzile mai mari de 200 lei si care nu depasesc greutatea de 19 kg, pentru localităţile din aria de acoperire, și va fi realizată de una dintre societățile specializate colaboratoare.

Pentru coletele cu valoare mai mare de 200 lei, dar care depasesc greutatea de 19 kg se va aplica un tarif de 14.99 lei.

Pentru comenzile mai mici de 200 lei, costul de transport prin curier este, pentru localităţile din aria de acoperire, de:

Pentru comenzi cu o greutate sub 20 kg - 19.99 lei

Pentru comenzi cu o greutate intre 20-30 kg - 34.99 lei

Pentru comenzi cu o greutate peste 30 kg - 49.99 lei

Pentru localităţile din afara ariei de acoperire se poate opta :

• Fie pentru ridicarea coletului de la cel mai apropiat sediul al firmei de curierat (veţi fi contactat telefonic);

• Fie achitaţi taxa pentru km suplimentari;

• Sau vom expedia prin poşta română.

Toate comenzile plasate până la orele 13 vor fi expediate în aceeaşi zi, in limita stocului disponibil. Pentru comenzile plasate după orele 13, expedierera se va face în ziua următoare, exceptând cele plasate vineri, după orele 13, care vor fie expediate luni.

Livrarea se va face în 24-48 ore expedierea coletului. CATSHOP STORE & SERVICES SRL nu isi asuma eventuale intarzieri ale livrarilor datorate volumului ridicat de lucru al firmelor de curierat, perioadelor aglomerate, erorilor de procesare, sau situatiilor exceptionale asupra carora CATSHOP STORE & SERVICES SRL nu are niciun control.

Nu putem garanta îndeplinirea tuturor comenzilor conform informaţiilor de pe site. Se poate întâmpla ca unele produse să nu fie disponibile, chiar dacă, pe site apar în stoc. Termenele de livrare menţionate nu depind numai de noi ci şi de furnizorii şi de curierii noştri.

Returnarea produselor

Dorința noastră este să fiți pe deplin mulțumiți atunci când cumpărați produse de pe www.catshop.ro.

CATSHOP STORE & SERVICES SRL va respecta prevederile Ordonanţei de urgenţă nr 34/4.06.2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanţă, ceea ce conferă cumpărătorului (numai în condiţiile actului normativ menţionat) dreptul ca în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produselor cumpărate, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv, să returneze produsele cumpărate.

Conform legii, exceptie de la aceasta regula fac produsele personalizate sau perisabile.

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, la tarifele practicate de agentul livrator în perioada efectuării expediţiei, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală formulată în scris (document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) contravaloarea comenzii. Rambursarea poate fi amânată până la momentul primirii produselor returnate sau până la recepţionarea unei dovezi conform căreia produsele au fost expediate.

CATSHOP STORE & SERVICES SRL are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile clientului au fost cu rea-voinţă să solicite acestuia daune interese, în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, CATSHOP STORE & SERVICES SRL îşi rezervă dreptul de a refuza ulterior onorarea altor comenzi ale clientului.

Adresa de returnare a produselor este:

CATSHOP STORE & SERVICES SRL, Drumul Sarii, nr. 120b, Sect. 6, Bucuresti, telefon 0770508274, cu retur prin curier rapid.

Pe scurt, aveţi dreptul să renunţati la produsele pe care le-aţi cumpărat în termen de 14 zile de la ziua la care aţi primit produsele. Ni le trimiteţi înapoi şi noi vă vom returna banii. Din punct de vedere legal, nu trebuie să invocaţi niciun motiv, dar este recomandat să ne oferiţi o explicaţie  pentru ca, pe viitor să putem evita situaţiile de acest gen.

Important:

Returile, (indiferent de metoda de transport aleasa), nu se vor expedia niciodată de către client către CATSHOP STORE&SERVICES SRL cu plata ramburs.

Drepturi de autor, copyright

Conţinutul acestui site este, în totalitatea lui (textele, imaginile, codul sursă al paginilor, elemente de grafica etc.), fără nici o excepție, proprietatea CATSHOP STORE & SERVICES SRL şi, în unele cazuri, a altor persoane juridice (firme) sau fizice (autori, ilustratori, traducători) si a altor producatori / parteneri şi sunt protejate prin Legea drepturilor de autor şi prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Copierea oricărei părți, prin orice mijloace, de orice dimensiune, din conţinutul acestui site fără acordul prealabil al CATSHOP STORE & SERVICES SRL și al proprietarilor terți este interzis și contravine legilor în vigoare românești și internaționale şi, în măsura în care vor fi sesizate, vor fi deferite justiţiei.

Limitarea răspunderii

CATSHOP STORE & SERVICES SRL face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest site. Rareori acestea pot conține mici inadvertențe: fotografia are caracter informativ, unele specificații pot fi modificate de producător fără preaviz sau pot conține erori de operare. Vă stăm oricând la dispoziție pentru eventuale clarificări.

Totalitatea imaginilor si textelor de pe www.catshop.ro sunt cu titlu exemplificativ. În acest sens produsele livrate în comandă pot fi diferite de cele prezentate online (coperta, ambalaj, culoare, aspect, accesorii, format etc.). De asemenea, catshop.ro va putea modifica oricând detaliile disponibile online privind produsele și serviciile oferite. Imaginile și descrierile produselor pot conține erori sau pot fi diferite de realitate, www.catshop.ro nu răspunde pentru astfel de situații, dar va încerca să le rezolve cât mai curând de la semnalarea acestora.

În cazul în care www.catshop.ro se află în imposibilitatea de a livra comanda din vina clientului (fie că acesta nu este găsit la adresa menționată, nu poate fi contactat sau nu se prezintă să ridice pachetul de la Poșta Română etc.), comanda va fi anulată iar produsele se vor intoarce la www.catshop.ro. Pentru o nouă livrare, clientul va trebui sa suporte noi costuri de livrare sau alte costuri tehnice ce se impun.

În cazul în care clientul a făcut plata în avans și, din vina sa, nu poate primi produsele în maxim 10 zile din momentul expedierii și nici nu poate fi contactat în interval de 30 de zile, comanda va fi anulată, dar plata nu va putea fi returnată, constituind despăgubiri din partea clientului.

Comenzile înregistrate pe www.catshop.ro în zilele de Vineri după ora 13 cât și Sâmbătă sau Duminică vor fi expediate în ziua de Luni.

www.catshop.ro nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura descrierilor produselor și de comentariile postate de către vizitatorii site-ului. De asemenea, www.catshop.ro nu răspunde de conținutul site-urilor la care se ajunge prin link-uri.

Transmitere emailuri

Prin următoarele activități: comandarea, abonarea la newsletter, trimiterea de mesaj în pagina contact sau trimiterea de e-mail-uri adresate www.catshop.ro, se consideră că utilizatorul este de acord cu primirea de e-mailuri periodice conținând informații diverse legate strict de www.catshop.ro. În această situație datele personale nu vor fi utilizate în alte scopuri și, conform prezentului contract, vor putea fi modificate sau șterse din baza de date www.catshop.ro la cererea scrisă a clientului.

Forta majora si legea aplicabila

Atât clientul cât si www.catshop.ro nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.

Prezentul contract este supus legii române.

Drepturi

www.catshop.ro are dreptul de a interzice accesul anumitor clienți și vizitatori, pe termen limitat sau nelimitat, fără o notificare prealabilă.

Cum cumpăr

Selectarea produselor dorite

În momentul în care aţi găsit un produs pe care doriţi să îl achiziţionaţi, apăsaţi pe butonul Adaugati in cos si urmati pasii indicati.

Dacă sunteți în căutarea anumitor produse nu ezitați să ne contactați prin e-mail la adresa contact@catshop.ro, pe Whatsapp sau la numărul de telefon 0770508274. 

Informaţii pentru expediere

Comanda se consideră finalizată în momentul în care ne transmiteți datele necesare livrării produselor alese: Nume și prenume, adresa din buletin, adresa de livrare (dacă este diferită de cea din buletin), număr de telefon. Aceste informații sunt necesare emiterii facturii și livrării comenzii prin modalitatea aleasă.

În momentul primirii facturii se consideră că ați luat la cunoștință și că sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile practicate.

În funcţie de caracteristicile comenzii Dvs. şi de opţiunile disponibile, vi se va solicita apoi alegerea unei anumite metode de livrare, căreia îi pot fi asociate anumite costuri de transport. Veţi fi informați despre valoarea costurilor de livrare înainte de finalizarea comenzii.

www.catshop.ro vă pune la dispoziţie următoarele metode de plată:

- Plata în sistem ramburs - plata ramburs se efectuează integral la livrarea comenzii. În cazul livrării produselor de către curieri, plata se va face către comisionarul care efectuează livrarea.

- Plata prin Transfer bancar în contul indicat pe factura deschis la ING BANK NV

- Plată cash la livrare personală – se va solicita factura dacă este necesară, altfel se va emite doar bonul fiscal

CAT HOTEL

Obiectivul CatShop Hotel consta in a-i oferi animalului dumneavoastra de companie/felinei dumneavoastra cea mai buna ingrijire in timpul sederii, siguranta, precum si o atmosfera de relaxare si jocuri interactive.
In acest sens, am stabilit un set de reguli interne, pentru buna desfasurare a activitatilor de cazare, ingrijire si supraveghere a animalului dumneavostra de companie.

Oaspetii nostrii se vor bucura de toata dragostea si atentia personalului nostru - medici si asistenti veterinari.

Obligatiile proprietarului

Proprietarul are obligatia de a prezenta cartea de identitate a felinei/carnetul de sanatate sau pasaportul cu toate imunizarile (vaccinarile) si deparazitarile efectuate. Vaccinarea polivalenta nu trebuie sa fie mai veche de un an, deparazitarea interna mai veche de trei luni, iar deparazitarea externa mai veche de o luna/3 luni (in functie de produsul comercial folosit si actiunea sa in timp).
De asemenea, acesta va respecta orarul stabilit de comun accord, pentru sosirea la CatShop Hotel, si pentru preluarea animalului de companie.

In cazul in care proprietarul are mai multe animale de companie/feline pentru care solicita cazarea, in aceeasi camera, la CatShop Hotel, se va percepe o taxa suplimentara, constand in 50% din valoarea unei nopti de cazare, pentru fiecare felina in plus.
Informatii referitoare la orarul de cazare:
Cazarea se face dupa ora 14:00, iar decazarea înainte de ora 13:00.

– early check-in (cazare între 10:00-13:00) – cost suplimentar = 50% din prețul unei nopți de cazare
– late check-out (decazare între 13:00-20:00) – cost suplimentar = 50% din prețul unei nopți de cazare.

Pentru cazarile/decazarile care se efectueaza in afara programului (10:00-20:00), se achita suplimentar o noapte de cazare.

Rezervarile se efectueaza telefonic, online prin intermediul aplicatiei de rezervari de pe site-ul www.catshop.ro/cazarepisici, sau direct in locatia CatShop Hotel, confirmarea rezervarii necesitand plata unui avans (echivalentul a minim 25% din totalul cazarii), iar in cazul anularii sau neprezentarii, acesta nu se restituie.
In momentul check-in-ului, este obligatorie achitarea sumei ramase aferente cazarii.

La sosirea cu animalul/animalele de companie la CatShop Hotel, inainte de Check-in, acesta/acestea va/vor fi supus/supuse unui examen amanuntit pentru a ne asigura ca starea de sanatate este perfecta.
In cazul in care exista semne de boala sau agresivitate care ar putea pune in pericol sanatatea celorlalte animale, CatShop Hotel isi rezerva dreptul de a refuza cazarea animalului/animalelor de companie.

Conditii de cazare
La CatShop Hotel animalele de companie/felinele beneficiaza de camere luxoase, individuale sau comune (la cerere, in cazul animalelor de companie apartinand aceluiasi proprietar). Acestea sunt dotate cu ansambluri pentru catarat, culcusuri comode si jucarii.
Spatiile de cazare si cele de joaca sunt dezinfectate zilnic.
Proprietarii pot opta pentru programul suplimentar “Pisica zambareata” care presupune 30/60 min de dragoste si tandrete, jocuri si atentie speciala din partea personalului nostru, fiind perceputa o taxa de 10/15 lei/zi.
Activitatile de socializare si joaca se vor petrece in zona de relaxare, situata in centrul spatiului de cazare.
Trecerea in camera de relaxare se face individual pentru fiecare felina, timpul de relaxare fiind impartit in mod egal (exceptie fac pisicile alea caror proprietari au ales pachetul "Pisica zambareata"- acestea vor beneficia de 30/60 de minute de relaxare in camera de joaca, in functie de optiunea exprimata de catre proprietar prin completarea Formularului de cazare la rubrica respectiva).

Va informam ca in anumite cazuri, odata cu schimbarea mediului, in afara familiei pisicile pot deveni anxioase, chiar stresate, refuzand uneori hrana; aceste semne se remit in primele 24-48 h.
La check-out, proprietarii sunt invitati de catre personalul noastru sa isi examineze animalul de companie si sa ne instiinteze in legatura cu orice aspect.

IMPORTANT!
In cazul in care pe durata sederii la CatShop Hotel animalul de companie/felina dumneavoastra va avea nevoie de tratament veterinar sau in cazul unei urgente medicale, proprietarul va fi anuntat telefonic. Acesta va avea posibilitatea de a alege clinica la care doreste sa fie transportat/transferat animalul de companie sau poate opta pentru transferul la clinica colaboratoare a CatShop Hotel. Costurile ulterioare vor fi suportate de catre proprietar, in baza unui document eliberat de unitatea medicala, la care se adauga un comision de transport de 50 lei/deplasare.
In ceea ce priveste abandonarea animalului de companie:
In situatia in care in maxim 3 zile de la data check-out-ului proprietarul nu se prezinta pentru a-si ridica animalul de companie, acesta va primi un aviz de instiintare telefonic/e-mail, fiind informat ca animalul de companie va fi trimis catre un centru de adoptii; cheltuielile aferente si comisionul de transport vor fi suportate de proprietar.
In vederea administrarii hranei, proprietarul este obligat sa informeze echipa CatShop in legatura cu orele administrarii acesteia in mod obisnuit.
In cazul in care va doriti ca animalul dumneavoastra de companie/felina dumneavoastra sa beneficieze de servicii de cosmetic,tuns, spalat, etc. va rugam sa completati Formularul de cazare in acest sens, activitatile efectuandu-se pe baza de programare.
In perioada sarbatorilor preturile vor fi actualizate, fiind afisate pe site-ul www.catshop.ro.