Termeni si conditii

Terms & Condition

Definire termeni:

Cumparator  – persoana fizica sau juridica care plaseaza o comanda in site.

Vânzator – societatea SC CATSHOP STORE & SERVICES SRL, având sediul social la adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 1, Sector 6, Bucuresti, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/4410/2017, C.U.I. 37309812, e-mail contact@catshop.ro, nr. de telefon 0751 34 98 00.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre vânzator cumparatorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre vânzator si cumparator, prin care vânzatorul este de acord sa livreze bunurile si cumparatorul este de acord sa primeasca aceste bunuri si sa faca plata acestora.

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre vânzator si cumparator, fara prezenta fizica simultana a vânzatorului si a cumparatorului.

Informatii generale, plasarea si acceptarea comenzii

Prin efectuarea unei comenzi pe site, cumparatorul este de acord cu o forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vanzatorul isi deruleaza activitatea.
Notificarea primita de catre cumparator prin e-mail cu privire la primirea comenzii din partea cumparatorului are rol de informare si nu presupune acceptarea comenzii.
Contractul se considera incheiat intre vanzator si cumparator in momentul confirmarii, pe un suport durabil, de catre vanzator a acceptarii comenzii transmise de cumparator. O comanda neconfirmata nu va avea valoare contractuala intre parti.
Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului au caracter informativ si pot fi modificate de catre vanzator, fara o anuntare prealabila. Modificarile intervenite nu vor avea efect retroactiv si se vor aplica exclusiv pentru comenzile plasate ulterior intervenirii lor.
Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
Vor fi excluse de pe site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat.

Modalitatea de plata

Pentru comenzile efectuate pe site-ul www.catshop.ro puteti plati prin trei modalitati:
-Plata la livrare
-Plata cu cardul bancar
-Transfer bancar

Plata la livrare

Comanda se achita curierului sau reprezentantului vanzatorului in momentul livrarii coletului prin plata ramburs.

Plata cu cardul bancar prin intermediul MobilPay

In cazul in care ati ales metoda de plata cu ajutorul cardului bancar, este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra, pe o pagina securizata.
Pentru platile cu carduri de debit/credit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si Mastercard/Maestro) este folosit sistemul „3-D Secure” elaborat de aceste organizatii. Sistemul asigura tranzactiilor online acelasi nivel de securitate ca celor realizate prin bancomat sau in mediul fizic, in fata comerciantului.

Transfer bancar
Transferul se va efectua conform facturii pe care o veti primi pe adresa de e-mail. Originalul facturii se va afla in colet. Comanda va fi procesata dupa ce vom avea confirmarea platii pe e-mail sau printr-un apel la numarul de telefon: 0729121016.Plata va trebui efectuata in maximum doua zile lucratoare. In caz contrar, vom anula comanda, considerand in mod automat ca cel care a facut cererea de livrare nu mai doreste sa primeasca produsele.
*Toate produsele afisate pe site includ TVA!

Cesionarea si subcontractarea

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

Dreptul de proprietate intelectuala si industriala de autor (DPI)

Numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea CATSHOP STORE & SERVICES SRL., aceste informatii nu pot fi transmise sau copiate fara acordul scris al proprietarului. Nerespectarea acestor conditii se pedepseste conform legii in vigoare.
Daca prin continutul site-ului catshop.ro se incalca drepturi de proprietate intelectuala, va rugam sa ne raportati eventualele situatii la adresa: contact@catshop.ro.

Informatiile de pe site

Imaginile de pe site au caracter informativ si pot diferi din cauza diferentelor care pot sa apara intre poze si realitate.
catshop.ro pune in mod clar şi inteligibil la dispozitia consumatorul urmatoarele informaţii:
-principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor vandute;
– toate datele despre companie ( denumire societate, adresa, telefon etc)
– preţul total al produselor si toate costurile suplimentare de transport, de livrare.
– modalitatile de plata, livrare, executare si data de livrare
-informatii privind dreptul de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, in conformitate legislatia in vigoare, precum şi formularul tipizat de retragere.
catshop.ro isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informatie de pe site.
catshop.ro nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii site-ului.

Conditii de Plata

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in comanda. Vanzatorul va emite catre cumparator o factura pentru bunurile si serviciile livrate, obligatia cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.


Procedura de conciliere

In cazul in care o persoana are o nemultumire se poate adresa in scris la adresa de e-mail: sesizari@catshop.ro.
Sesizarile pentru cazurile care impun conciliere pot fi facute de orice persoana care se considera nedreptatita.
In urma primirii unei situatii, membrii conducerii vor analiza fapta si vor cere nota justificativa de la angajati.
Dupa primirea unei reclamatii, se intocmeste un raport asupra cazului si se inainteaza catre conducere, care va adopta o decizie asupra cazului. Aceasta decizie va fi transmisa catre client in maxim 30 de zile calendaristice de la data sesizarii.
Intreaga procedura de conciliere, pana la finalizare este confidenţiala.
In cazul in care se ajunge la conciliere cazul se considera inchis.

Garantii

Toate produsele sunt insotite de factura si certificat de garantie (producator sau vanzator).
Pierderea certificatului de garantie sau a facturii duce la pierderea garantiei. Nu se elibereaza duplicate pentru certificatul de garantie.
Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa comenzi@catshop.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.
Conformitatea produselor cu specificaţiile cuprinse in contractulde vânzare-cumparare
Art. 5. – (1) Vânzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumparare. (2) Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumparare daca: a) corespund descrierii facute de vânzator şi au aceleaşi calitaţi ca şi produsele pe care vânzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model; b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vânzatorului şi acceptat de acesta la incheierea contractului de vânzare-cumparare; c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelaşi tip; d) fiind de acelaşi tip, prezinta parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vânzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului. Art. 6. – Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vânzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate işi are originea in materialele furnizate de consumator. Art. 7. – Vânzatorul nu este raspunzator de declaraţiile publice prevazute la art. 5 alin. (2) lit. d), in oricare dintre urmatoarele situaţii, daca probeaza ca: a) nu a cunoscut şi nu ar fi putut, in mod rezonabil, sa cunoasca declaraţiile in cauza; b) declaraţia fusese corectata la momentul incheierii contractului de vânzare-cumparare; c) decizia de a cumpara produsul nu putea fi influenţata de declaraţiile publice in cauza. Art. 8. – (1) Orice lipsa a conformitaţii rezultata dintr-o instalare incorecta a produselor va fi considerata echivalenta cu o lipsa a conformitaţii produselor, daca instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vânzator sau pe raspunderea sa. (2) Prevederile alin. (1) se aplica şi in cazul in care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta şi instalarea incorecta este datorata unei deficienţe in instrucţiunile de instalare.

Drepturile consumatorului

Art. 9. – Vânzatorul este raspunzator faţa de consumator pentru orice lipsa a conformitaţii existenta la momentul când au fost livrate produsele. Art. 10. – În cazul lipsei conformitaţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzatorului sa i se aduca produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, conform art. 11, sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs, in condiţiile art. 13 şi 14. Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 174/2008.
Art. 11. – (1) În cazul lipsei conformitaţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzatorului in primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu excepţia situaţiei in care masura este imposibila sau disproporţionata. (2) O masura reparatorie va fi considerata ca disproporţionata, daca ea impune vânzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparaţie cu cealalta masura reparatorie, luându-se in considerare: a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate; b) importanţa lipsei de conformitate; c) daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru consumator. (3) O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vânzatorul nu poate asigura produse identice pentru inlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente. (4) Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vânzator şi consumator, şi fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se in considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depaşi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunoştinţa vânzatorului lipsa de conformitate a produsului. (5) În cazul repararii produsului, in acesta vor fi montate numai piese noi. Alineatele (1), (3) şi (4) au fost modificate prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 174/2008. – Alineatul (5) a fost introdus prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 174/2008.
Art. 12. – Noţiunea fara plata, prevazuta la art. 10 şi 11, se refera la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate şi ambalare. Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 174/2008.
Art. 13. – Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a preţului sau rezoluţiunea contractului in oricare dintre urmatoarele cazuri: a) daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului; b) daca vânzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila; c) daca vânzatorul nu a luat masura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fara inconveniente semnificative pentru consumator. Art. 14. – Consumatorul nu este indreptaţit sa solicite rezoluţiunea contractului, daca lipsa conformitaţii este minora.

Transferul proprietatii

Proprietatea asupra bunurilor si serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul vanzatorului).
In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre vanzator sa permita cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

Raspundere

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre vanzator a oricarei din obligatiile sale conform comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea bunurilor si serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

Alte prevederi

Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest document inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre partile amintite, referitoare la subiectul prezentului contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.
Accesul si utilizarea site-ului catshop.ro se face sub autoritatea acestor reguli, in termenii si conditiile prezentate. Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora.
Dreptul de autor pentru informatiile existente pe acest site este detinut de CATSHOP STORE & SERVICES SRL. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara permisiunea anterioara explicita, prin acord scris al CATSHOP STORE & SERVICES SRL. Se precizeaza ca articolele postate pe catshop.ro pot sa constituie un pamflet si trebuie tratate ca atare. Exceptia o constituie articolele in care se specifica sursa informatiei si care sunt reale.
Continutul acestui site, textele, grafica, software-ul, siglele si orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor si sunt proprietatea CATSHOP STORE & SERVICES SRL..
CATSHOP STORE & SERVICES SRL. sau terte parti pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului catshop.ro, legaturi (link-uri) catre alte pagini sau resurse World Wide Web. CATSHOP STORE & SERVICES SRL. nu garanteaza, nu este si nu poate fi facut responsabila in nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, continutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.
CATSHOP STORE & SERVICES SRL. nu va fi responsabila sau pasibila de a plati despagubiri, direct sau indirect, pentru orice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de/sau in legatura cu folosirea sau increderea in informatiile, continutul, bunurile sau serviciile puse la dispozitie de site-urile respective.

Livrarea produselor

Produsele comandate de pe site-ul catshop.ro pot fi livrate oriunde pe teritoriul Romaniei. La plasarea comenzii trebuie sa specificati adresa la care doriti sa vi se livreze produsele. Daca doriti, puteti alege o adresa de livrare diferita de adresa de facturare. De asemenea, aveti doua optiuni referitoare la modalitatea de livrare a produselor in Bucuresti si Pitesti: ele pot fi livrate prin curier rapid sau va vor fi predate personal de catre un reprezentant al CATSHOP STORE & SERVICES SRL. Pentru restul oraselor, livrarea se va face exclusiv prin curier rapid.
In urma lansarii comenzii dumneavoastra veti primi, in cel mai scurt timp, un e-mail sau telefon de confirmare a disponibilitatii produselor comandate.
Livrarea produselor comandate se face in termen de 2-5 zile lucratoare.

In Bucuresti livrarea este gratuita pentru comenzi mai mari de 199 RON. In cazul in care valoarea comenzii este mai mica de 199 RON se percepe o taxa de transport de 20 RON.Livrarea comenzii se face de catre un curier sau reprezentant CATSHOP STORE & SERVICES SRL , direct la usa dumneavoastra.
Comenzile primite din afara Bucuresti-ului se vor livra prin intermediul unei firme de curierat rapid. Livrarea este GRATUITA pentru comenzi de peste 249 RON.Pentru celelalte, costul livrarii este de 25 RON indiferent de adresa de livrare.

Pentru colete cu greutatea intre 29.1-39kg costul de livrare este de 50 lei indiferent de locatie sau valoare.

Pentru colete cu greutatea intre 39.1-49kg costul de livrare este de 100 lei indiferent de locatie sau valoare.

Pentru produsele care necesita pre-comanda sau produsele nedisponibile in stoc, livrarea acestora se face dupa momentul primirii acestora in stoc, iar durata estimata de livrare este prezentata doar in scop informativ.

Produsele farmaceutice si cele care au conditii speciale de pastrare vor fi livrate exclusiv de curieri ai firmei noastre, doar in Bucuresti, sau vor fi ridicate de la sediul nostru.

 

PROGRAM LIVRARI:
Bucuresti:
Luni- Vineri: 10:00-22:00
Sambata-Duminica: 10:00-18:00
Expeditii in afara Bucurestiului si zonelor limitrofe acestuia:
Orarul de livrare este stabilit de serviciul de curierat rapid contractat pentru livrarea comenzilor.

CAT SITTING

Vizita – Vizitele se pot realiza conform programarilor si au o durata intre 25-50 de minute in functie de pachetul ales. Pet sitter-ul isi va respecta orarul cu o marja de ±30 minute pentru a lua in calcul diferite intârzieri generate de trafic sau evenimente neprevazute.

Comunicarea se va realiza prin crearea unui grup pe Whatsapp, Facebook, E-mail sau alt mijoc de comunicare care va permite sitter-ului sa notifice stapânul despre starea animalului, dar si sa transmita fotografii cu acesta, dupa fiecare vizita.
Clientul poate contacta telefonic sitterul in orice moment, in timpul programului de lucru.

Alti vizitatori – Clientul este obligat sa notifice prin intermediul formularului prezenta altor vizitatori(rude, prieteni, ingrijitori, etc.) pe parcursul desfasurarii contractului de servicii. Desi suntem bucurosi sa ne impartim atributiile cu alti membri al familiei, sitteri, prieteni, SC CATSHOP STORE & SERVICES SRL nu va fi respunzatoare de niciun prejudiciu adus casei sau animalului de catre alte persoane.

Întâlnirea – Este reprezentata de o vizita premergatoare prestarii oricaruia dintre serviciile de sitting. În aceasta  etapa ne vom cunoaste, ne veti prezenta obiceiurile si nevoile animalului dumneavoastra si va vom raspunde la orice intrebare legata de serviciul nostru.
Întâlnirea obisnuita are o durata de 30 de minute si se va desfasura cu cel mult 7 zile inainte de prima vizita, atât pentru ca informatia sa fie recenta pentru sitter, dar si pentru ca animalul sa isi poata aminti de prezenta anterioara a acestuia in casa/curte.
Sitter-ului i se vor inmâna 2 seturi de chei. Un set va fi depozitat in siguranta la sediul firmei noastre din Str. Fabricii, nr. 47, tronson A, sc. A, ap. 24 si va fi utilizat doar in situatii exceptionale(cazuri de forta majora in care va fi implicat sitter-ul principal), iar al doilea set va ramâne in posesia sitter-ului principal pâna la incetarea perioadei contractuale.

Conditiile – SC CATSHIOP STORE & SERVICES SRL va ingriji doar animale vaccinate, deparazitate, cu o stare de intretinere buna si care nu sufera de afectiuni grave care ii pot pune viata in pericol pe perioada contractuala. Pentru perioade mai mari de 7 zile se va efectua obligatoriu o consultatie veterinara ale carei costuri vor fi suportate de catre firma noastra.
Nu ne vom asuma responsabilitatea pentru niciun prejudiciu adus casei sau animalului rezultat ca urmare a neglijentei proprietarului( plante otravitoare, otravuri de soareci si alte substante periculoase despre a caror existenta nu am fost notificati in scris in formularul completat pe site).

Rezervarile – se pot face telefonic, prin e-mail sau prin intermediul formularului de pe site(va necesita confirmare telefonica) si vor fi valabile dupa ce clientul va achita un avans, reprezentând 50% din suma aferenta perioadei contractuale.

Anularile rezervarilor – vor putea fi facute cu cel putin 48 de ore inainte de data primei vizite, cu restituirea integrala a avansului. În cazul in care se doreste anularea cu mai putin de 48 de ore inaintea primei vizite, avansul nu se mai restituie.

Anularile vizitelor de sarbatori vor putea fi facute cu cel putin 5 zile inainte de prima vizita, cu restituirea avansului, in caz contrar avansul nu se mai restituie.

Plata se poate face cash, cu cardul, pe site sau prin transfer bancar.

Diverse – Va rugam sa mentionati daca nu doriti sa folosim imagini cu animalul dumneavoastra pe site sau pe retelele sociale.

 

CAT HOTEL

Obiectivul CatShop Hotel consta in a-i oferi animalului dumneavoastra de companie/felinei dumneavoastra cea mai buna ingrijire in timpul sederii, siguranta, precum si o atmosfera de relaxare si jocuri interactive.
In acest sens, am stabilit un set de reguli interne, pentru buna desfasurare a activitatilor de cazare, ingrijire si supraveghere a animalului dumneavostra de companie.

Oaspetii nostrii se vor bucura de toata dragostea si atentia personalului nostru - medici si asistenti veterinari.

Obligatiile proprietarului

Proprietarul are obligatia de a prezenta cartea de identitate a felinei/carnetul de sanatate sau pasaportul cu toate imunizarile (vaccinarile) si deparazitarile efectuate. Vaccinarea polivalenta nu trebuie sa fie mai veche de un an, deparazitarea interna mai veche de trei luni, iar deparazitarea externa mai veche de o luna/3 luni (in functie de produsul comercial folosit si actiunea sa in timp).
De asemenea, acesta va respecta orarul stabilit de comun accord, pentru sosirea la CatShop Hotel, si pentru preluarea animalului de companie.

In cazul in care proprietarul are mai multe animale de companie/feline pentru care solicita cazarea, in aceeasi camera, la CatShop Hotel, se va percepe o taxa suplimentara, constand in 50% din valoarea unei nopti de cazare, pentru fiecare felina in plus.
Informatii referitoare la orarul de cazare:
Cazarea se face dupa ora 14:00, iar decazarea înainte de ora 13:00.

– early check-in (cazare între 10:00-13:00) – cost suplimentar = 50% din prețul unei nopți de cazare
– late check-out (decazare între 13:00-20:00) – cost suplimentar = 50% din prețul unei nopți de cazare.

Pentru cazarile/decazarile care se efectueaza in afara programului (10:00-20:00), se achita suplimentar o noapte de cazare.

Rezervarile se efectueaza telefonic, online prin intermediul aplicatiei de rezervari de pe site-ul www.catshop.ro/cazarepisici, sau direct in locatia CatShop Hotel, confirmarea rezervarii necesitand plata unui avans (echivalentul a minim 25% din totalul cazarii), iar in cazul anularii sau neprezentarii, acesta nu se restituie.
In momentul check-in-ului, este obligatorie achitarea sumei ramase aferente cazarii.

La sosirea cu animalul/animalele de companie la CatShop Hotel, inainte de Check-in, acesta/acestea va/vor fi supus/supuse unui examen amanuntit pentru a ne asigura ca starea de sanatate este perfecta.
In cazul in care exista semne de boala sau agresivitate care ar putea pune in pericol sanatatea celorlalte animale, CatShop Hotel isi rezerva dreptul de a refuza cazarea animalului/animalelor de companie.

Conditii de cazare
La CatShop Hotel animalele de companie/felinele beneficiaza de camere luxoase, individuale sau comune (la cerere, in cazul animalelor de companie apartinand aceluiasi proprietar). Acestea sunt dotate cu ansambluri pentru catarat, culcusuri comode si jucarii.
Spatiile de cazare si cele de joaca sunt dezinfectate zilnic.
Proprietarii pot opta pentru programul suplimentar “Pisica zambareata” care presupune 30/60 min de dragoste si tandrete, jocuri si atentie speciala din partea personalului nostru, fiind perceputa o taxa de 10/15 lei/zi.
Activitatile de socializare si joaca se vor petrece in zona de relaxare, situata in centrul spatiului de cazare.
Trecerea in camera de relaxare se face individual pentru fiecare felina, timpul de relaxare fiind impartit in mod egal (exceptie fac pisicile alea caror proprietari au ales pachetul "Pisica zambareata"- acestea vor beneficia de 30/60 de minute de relaxare in camera de joaca, in functie de optiunea exprimata de catre proprietar prin completarea Formularului de cazare la rubrica respectiva).

Va informam ca in anumite cazuri, odata cu schimbarea mediului, in afara familiei pisicile pot deveni anxioase, chiar stresate, refuzand uneori hrana; aceste semne se remit in primele 24-48 h.
La check-out, proprietarii sunt invitati de catre personalul noastru sa isi examineze animalul de companie si sa ne instiinteze in legatura cu orice aspect.

IMPORTANT!
In cazul in care pe durata sederii la CatShop Hotel animalul de companie/felina dumneavoastra va avea nevoie de tratament veterinar sau in cazul unei urgente medicale, proprietarul va fi anuntat telefonic. Acesta va avea posibilitatea de a alege clinica la care doreste sa fie transportat/transferat animalul de companie sau poate opta pentru transferul la clinica colaboratoare a CatShop Hotel. Costurile ulterioare vor fi suportate de catre proprietar, in baza unui document eliberat de unitatea medicala, la care se adauga un comision de transport.
In ceea ce priveste abandonarea animalului de companie:
In situatia in care in maxim 3 zile de la data check-out-ului proprietarul nu se prezinta pentru a-si ridica animalul de companie, acesta va primi un aviz de instiintare telefonic/e-mail, fiind informat ca animalul de companie va fi trimis catre un centru de adoptii; cheltuielile aferente si comisionul de transport vor fi suportate de proprietar.
In vederea administrarii hranei, proprietarul este obligat sa informeze echipa CatShop in legatura cu orele administrarii acesteia in mod obisnuit.
In cazul in care va doriti ca animalul dumneavoastra de companie/felina dumneavoastra sa beneficieze de servicii de cosmetic,tuns, spalat, etc. va rugam sa completati Formularul de cazare in acest sens, activitatile efectuandu-se pe baza de programare.
In perioada sarbatorilor preturile vor fi actualizate, fiind afisate pe site-ul www.catshop.ro.

X